خودکفایی در فراوری دارو تا مرز 200 میلیون دلار تا 2 سال آینده

به گزارش مجله پیامک، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: واردات انواع دارو تا 2 سال آینده به 200 میلیون دلار در سال کاهش می یابد و دیگر دارویی نخواهیم داشت که در سال بیشتر از 3 میلیون دلار برای واردات آن ارز خارج گردد.

خودکفایی در فراوری دارو تا مرز 200 میلیون دلار تا 2 سال آینده

گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران، فاطمه سامعی؛ پس از تحریم های اخیر دارویی کشور و سخت تر شدن شرایط تامین دارو، برنامه ویژه ای برای تامین و تهیه داخلی داروهای مورداحتیاج در کشور در شرایط تحریم ارایه شد و به این ترتیب جهت گیری جدیدی در حوزه دارویی در کشور رقم خورد.

علاوه بر فراوری بومی دارو، در سال های اخیر با وجود حدود هزار فراورینماینده تجهیزات پزشکی در کشور با داشتن سهم بازار تقریبا 30 درصدی، فراوری تجهیزات پزشکی از برنامه های جدی صنعت پزشکی بوده است و فراوری تجهیزات فناورانه پزشکی از محورهای جدی فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشور است.

عملکرد برنامه ویژه کشور برای تامین احتیاجهای دارویی و شرایط فراوری فناورانه تجهیزات پزشکی از سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری جویا شده ایم.

آنچه در گفت وگوی فارس با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری می خوانید:

ماحصل برنامه ویژه برای تامین داروهای مورداحتیاج کشور در شرایط تحریم

مشکل خاصی در حوزه دارو در کشور نداریم و فقط موارد خاص باقی مانده است

واردات دارو تا 2 سال آینده به 200 میلیون دلار در سال کاهش می یابد

پروژه های ویژه ای برای ساخت داروهای بیماران پروانه ای

دستگاه لاپاراسکوپی و سی تی اسکن فراوری داخل مورد استفاده عمومی قرار خواهد گرفت

فراوری و صادرات تجهیزات پزشکی و صادرات در برنامه کشور

دستاوردهای قابل استفاده فراوری تجهیزات فناورانه پزشکی

پاراواک و پاراسایکلینگ چگونه بیماران قطع نخاع را قادر به راه رفتن و رکاب زدن کرد؟

دریافت گواهی تاییدیه فنی توسط تجهیزات پزشکی ایرانی

وعده معرفی محصولات فناورانه بیشتر در حوزه سلامت در آینده نزدیک

مشکل خاصی در حوزه دارو در کشور نداریم و فقط موارد خاص باقی مانده است

فارس: پس از تحریم دارویی کشور و سخت تر شدن شرایط تامین دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برنامه ویژه ای برای تامین داروهای مورداحتیاج کشور در شرایط تحریم اطلاع داد و لیستی از دارو و مواد اولیه مورد احتیاج تهیه دارو را هم تهیه و ارائه کرد. عملکرد این برنامه ویژه در تامین احتیاجهای دارویی چه بوده است؟

ستاری: از سال گذشته که بحث تحریم جدید داروهای مورد احتیاج کشور توسط آمریکا مطرح شد، برنامه مفصل و جدی را برای فراوری بومی داروها و مواد مصرفی داروهای مورد احتیاج در کشور در دستور کار قرار دادیم و سرمایه گذاری قابل توجهی در حوزه های داور و بهداشت و سلامت در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ویژه در ایام تحریم ها نموده ایم.

در حال حاضر مشکل عجیب و غریبی در حوزه دارو در کشور نداریم و مواردی که در حوزه احتیاجهای دارویی باقی مانده، فقط در موارد خاص است

در شرایط فعلی تحریم بسیار مهم است که میزان واردات دارو را با بومی سازی داروها کاهش دهیم؛ از این رو در هر دو حوزه فراوری بومی داروها و مواد مصرفی داروهای مورد احتیاج در کشور به صورت جدی کار کردیم و در نتیجه در حال حاضر می بینیم که مشکل عجیب و غریبی در حوزه دارو در کشور نداریم البته این درست است که مواد خاص و بیماران پروانه ای یا ای بی (EB) مسائلی وجود دارد؛ اما به صورت کلی مواردی که در حوزه احتیاجهای دارویی باقی مانده است موارد خاص است.

نمونه داروهای بیولوژیک فراوری داخل

پروژه های ویژه برای ساخت داروهای بیماران پروانه ای در دستور کار است

فارس: آیا درباره بیماران پروانه ای برنامه خاصی یا ویژه ای برای فراوری داروها و تجهیزات دارویی مورد احتیاج در دستور کار است؟

ستاری: به ویژه درباره داروهای بیماران پروانه ای یک یا 2 پروژه را در این راستا در دست آنالیز و کار داریم.

اما در این باره معتقدیم که حتما باید جلسات مشترک با نهادها و شرکت های مرتبط را بیشتر کنیم؛ البته در حال حاضر یک یا دو تکنولوژی در زمینه داروهای مورد احتیاج بیماران پروانه ای اخیراً توسعه پیدا نموده است که شامل بچ های (زخم پوش ) پوستی است که این زخم پوش ها از سلول های بنیادی ساخته شده است؛ اما معتقدیم هنوز در این حوزه کار برای انجام زیاد داریم.

حداکثر 2 سال دیگر، واردات انواع داروی بیوتکنولوژیک و شیمیایی را در کشور به 200 میلیون دلار در سال کاهش دهیم به طوری که دیگر دارویی وجود نداشته باشد که در سال بیشتر از 3 میلیون دلار برای واردات آن هزینه گردد

واردات دارو تا 2 سال آینده به 200 میلیون دلار در سال کاهش می یابد

ستاری: با برنامه های در دست اجرا در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیش بینی می کنیم تا حداکثر 2 سال دیگر واردات انواع داروی بیوتکنولوژیک و شیمیایی را در کشور به 200 میلیون دلار در سال برسانیم و دارویی وجود نداشته باشد که در سال بیشتر از 3 میلیون دلار برای واردات آن هزینه گردد.

در حال حاضر حدود 25 دارو در حوزه بیوتکنولوژی در کشور در حال فراوری است و حدود 4 هزار نفر با میانگین سنی 32 سال و میانگین مدرک تحصیلی فوق لیسانس در بخش های مختلف این صنعت مشغول هستند.

نمونه داروهای بیولوژیک فراوری داخل

به تازگی یک یا دو تکنولوژی در زمینه داروهای مورد احتیاج بیماران پروانه ای توسعه پیدا نموده است که شامل بچ های (زخم پوش ) پوستی ساخته شده از سلول های بنیادی است

تجهیزات پزشکی، اولویت جدی دیگر کشور

فارس: علاوه بر بحث فراوری بومی دارو، موضوع فراوری تجهیزات پزشکی هم یکی از اولویت های فعالیت های فناورانه شرکت های دانش بنیان در کشور است و سیاست فراوری تجهیزات پزشکی و افزایش صادرات فراوری داخل این محصول دنبال می گردد. در بحث فراوری فناورانه تجهیزات پزشکی در چه شرایطی قرار داریم؟

ستاری: در حال حاضر بسیاری از تجهیزات پزشکی را در داخل کشور فراوری می کنیم که بعضی از این تجهیزات، تجهیزات پیچیده ای هستند که مورد استفاده کاربردی هم قرار گرفته اند.

در ماه های آینده و کمتر از 7 ماه دیگر هم نمونه داخلی تجهیزات بسیار پیشرفته ای از جمله دستگاه لاپاراسکوپی و سی تی اسکن عرضه خواهد شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نمونه داخلی دستگاه لاپاراسکوپی

در ماه های آینده و کمتر از 7 ماه دیگر هم نمونه داخلی تجهیزات بسیار پیشرفته ای از جمله دستگاه لاپاراسکوپی و سی تی اسکن عرضه خواهد شد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت

دستگاه لاپاراسکوپی و سی تی اسکن ساخت داخل عرضه خواهند شد

به گزارش فارس، دستگاه لاپاراسکوپی در عمل هایی که با تکنیک لاپاراسکوپی انجام می گردد، مورد استفاده قرار می گیرد؛ در این تکنیک که جراحی کم تهاجم است، به جای عمل باز و ایجاد برش های بزرگ، برش های کوچک تری ایجاد می گردد؛ عمل لاپاراسکوپی بوسیله دستگاه لاپاراسکوپ انجام می گردد که با یک دوربین کوچک اعضا داخلی بدن مشاهده می گردد.

نمونه داخلی دستگاه لاپاراسکوپی

همچنین، دستگاه سی تی اسکن برای عکسبرداری پزشکی استفاده می گردد که عکسبرداری از بدن از طریق تابش اشعه ایکس انجام می گردد.

پاراواک و پاراسایکلینگ، نمونه دستاوردهای عملی در فراوری بومی تجهیزات فناورانه پزشکی

فارس: اخیراً شاهد هستیم که اقدامات مشترکی بین شرکت های فعال در صنعت پزشکی و سلامت و دانشگاه ها انجام می گردد که نتیجه آنها، فناوری ها و تجهیزات کاربردی و قابل استفاده برای مردم است؛ نمونه این فناوری های سطح بالا که قابلیت کاربردی دارند، پروژه پاراواک و پروژه پاراسایکلینگ ویژه بیماران دارای مشکل عصبی و نخاعی بوده است. آخرین تصمیم برای تجاری سازی این پروژه ها چیست؟

ستاری: پروژه پاراواک درباره توانبخشی بیماران قطع نخاعی بود که پیش از این، در مرکز تحقیقات عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران اجرا شد و با این پروژه بیماران قطع نخاعی توانستند روی پای خود راه بروند.

تجهیز عصبی پاراواک امکان ایستادن برای افراد دارای ضایعه نخاعی را فراهم کرد

پروژه دیگری به نام پروژه پاراسایکلینگ، اخیرا در همین دانشگاه معرفی گردید که بخش بیشتری از بیماران دارای ضایعه نخاعی را تحت پوشش قرار می دهد. پروژه پاراسایکلینگ نسبت به پروژه پاراواک پروژه کامل تری است که حتی بیماران مبتلا به فلج کامل و ضایعه نخاعی در گردن هم می توانند از این فناوری جدید برای تقویت عضلات خود استفاده نمایند، به طوری که با تحریک 8 گروه عضلانی بدن و در نتیجه افزایش خون رسانی به اندام تحتانی و فوقانی، تا حدی مسائل ناشی از زیاد نشستن زیاد را رفع می نماید و مقداری آزادگی ناشی از بیماری را تسکین می دهد.

تجهیز عصبی فناورانه پاراسایکلینگ رکاب زنی و تحرک را حتی برای بیماران قطع نخاع از گردن ممکن کرد

پروژه پاراسایکلینگ یکی دیگر از طرح هایی است که از نظر ما در مرز دانش قرار گرفته است و مهمترین مسئله در این نوع پروژه ها برای ما دانشی است که فراوری شده و به مرحله کاربردی رسیده است که در نتیجه برای مثال این پروژه، توانایی علمی کشور را در حوزه نوروسانیس تا چند پله افزایش می دهد.

این فناوری ها به زودی تجاری سازی خواهد شد و در دسترس بیماران ضایعه نخاعی در مراکز توانبخشی قرار خواهد گرفت. باید در حوزه توانبخشی یارانه ها را بیشتر کنیم که افراد دچار ضایعه نخاعی بتوانند در منزل هم از این امکانات استفاده نمایند. تا به امروز برای 3 دستگاه قرارداد داشتیم که تعداد بسیار زیادی دستگاه تامین اعتبار ساخت خواهد شد.

علاوه بر این، پروژه های دیگری هم در این زمینه در دست ساخت است که در آینده به نتیجه می رسند و معرفی خواهند شد. در این پروژه که فناوری بسیار پیچیده و پیشرفته ای دارد، بچ را داخل نخاع قرار می دهند و تاثیرات زیادی روی بیماران قطع نخاع خواهد داشت.

علاوه بر تجهیزات شناخته شده و مرسوم در صنعت پزشکی و سلامت، اخیرا فناوری ها و تجهیزات کاربردی و قابل استفاده برای مردم در شرکت های دانش بنیان در حال فراوری است که پروژه پاراواک و پروژه پاراسایکلینگ ویژه بیماران دارای مشکل عصبی و نخاعی نمونه ای از این محصولات نوآورانه است

دریافت گواهی تاییدیه فنی توسط تجهیزات پزشکی ایرانی

فارس: بعضی مردم درباره تاییدیه ها و کیفیت محصولات ساخت فراوری داخل در حوزه پزشکی و سلامت سوال می پرسند، آیا این محصولات داخلی تاییدیه های فنی پزشکی و سلامت را از مراجع ذیصلاح دریافت نموده اند؟

ستاری: تاییدیه های این محصول باید از معاونت تجهیزات سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ گردد که در تکنولوژی قبلی که همان پاراواک بود، این اتفاق رخ داد و تاییدیه های لازم اخذ شد؛ به زودی محصول جدید پاراسایکلینگ هم این تاییدیه ها را اخذ خواهد نمود.

وعده معرفی محصولات فناورانه بیشتر در حوزه سلامت در آینده نزدیک

فارس: برنامه های آینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای فراوری محصولات فناورانه متکی بر دانش در صنعت توانبخشی چیست؟

ستاری: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از حدود دو سال پیش فعالیت فناورانه در حوزه توانبخشی را شروع نموده است و تا به امروز چند دستاورد مشترک با مراکز تحقیقاتی ارایه داده است و به زودی و در آینده نزدیک هم چند رونمایی در این حوزه خواهیم داشت.

نمونه یک تجهیز فناورانه عصبی

تا به امروز چند دستاورد مشترک در حوزه توان بخشی با حمایت اقتصادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توسط مراکز تحقیقاتی ارایه شده و به زودی هم چند محصول دیگر معرفی خواهد شد. فناوری های جدید برای دریافت خدمات با کیفت تر با هزینه پایین تر به خانواده ها یاری می نماید

بحث توان بخشی در کشور از جمله بخش هایی است که تا حدی مغفول مانده است. در حالی که خدمات بخش توان بخشی هزینه های بالایی را به خانواده ها و جامعه تحمیل می نماید و به دلیل اینکه بسیاری از خدمات آن تحت پوشش بیمه قرار ندارد، هزینه های آن برای خانواده ها کمر شکن است.

از سوی دیگر، تکنولوژی های جدید هزینه خدمات و قیمت های تمام شده را کاهش می دهد و از این بابت برای دریافت خدمت با کیفت تر با هزینه پایین تر یاری زیادی به خانواده ها می نماید.

انتهای پیغام/

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 12 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: shortmessagesystem.ir شناسه مطلب: 742

به "خودکفایی در فراوری دارو تا مرز 200 میلیون دلار تا 2 سال آینده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خودکفایی در فراوری دارو تا مرز 200 میلیون دلار تا 2 سال آینده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید