سرانجام مسابقات وزنه برداری بانوان ایران با قهرمانی لرستان و کرمانشاه

به گزارش مجله پیامک، مسابقات وزنه برداری بانوان قهرمانی ایران با قهرمانی تیم لرستان در رده بزرگسالان و لرستان در رده جوانان به انتها رسید.

سرانجام مسابقات وزنه برداری بانوان ایران با قهرمانی لرستان و کرمانشاه

به گزارش خبرنگاران، مسابقات وزنه برداری بانوان قهرمانی ایران در اصفهان برگزار گردید و در سرانجام این مسابقات نفرات برتر معین شدند.

در این مسابقات وزنه برداران در دو رده جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند که در سرانجام تیم های کرمانشاه و لرستان به ترتیب مقام نخست را در رده های جوانان و بزرگسالان کسب کردند.

نتایج به توضیح زیر است:

دسته 45 کیلوگرم

رده جوانان:

1- مینا گودرزی (لرستان): حرکت یکضرب 45 کیلوگرم، حرکت دوضرب 50 کیلوگرم و مجموع 95 کیلوگرم (سه مدال طلا)

2- یلدا شاهی (آذربایجان شرقی): حرکت یکضرب 31 کیلوگرم، حرکت دوضرب 41 کیلوگرم و مجموع 72 کیلوگرم (سه مدال نقره)

3- فاطمه حسینی (گلستان): حرکت یکضرب 25 کیلوگرم، حرکت دوضرب 31 کیلوگرم و مجموع 56 کیلوگرم (سه مدال برنز)

رده بزرگسالان:

1- مینا گودرزی (لرستان): حرکت یکضرب 45 کیلوگرم، حرکت دوضرب 50 کیلوگرم و مجموع 95 کیلوگرم (سه مدال طلا)

2- مریم طاهری (آذربایجان شرقی): حرکت یکضرب 35 کیلوگرم، حرکت دوضرب 45 کیلوگرم و مجموع 75 کیلوگرم (سه مدال نقره)

3- یلدا شاهی (آذربایجان شرقی): حرکت یکضرب 31 کیلوگرم، حرکت دوضرب 41 کیلوگرم و مجموع 72 کیلوگرم (سه مدال برنز)

دسته 55 کیلوگرم

رده جوانان:

1- شینا امانی از کردستان: حرکت یکضرب 55 کیلوگرم، حرکت دوضرب 65 کیلوگرم و مجموع 120 کیلوگرم

2- عاطفه عباسی یساقی از خراسان رضوی: حرکت یکضرب 43 کیلوگرم، حرکت دوضرب 55 کیلوگرم و مجموع 98 کیلوگرم

3- مریم خزائی از همدان: حرکت یکضرب 45 کیلوگرم، حرکت دوضرب 50 کیلوگرم و مجموع 100 کیلوگرم

رده بزرگسالان:

1- پوپک بسامی از تهران: حرکت یکضرب 70کیلوگرم، حرکت دوضرب 87 کیلوگرم و مجموع 157 کیلوگرم

2- شینا امانی از کردستان: حرکت یکضرب 55 کیلوگرم، حرکت دوضرب 65 کیلوگرم و مجموع 120 کیلوگرم

3- فاطمه نظری از فارس: حرکت یکضرب 43 کیلوگرم، حرکت دوضرب 57 کیلوگرم و مجموع 100 کیلوگرم

دسته 59 کیلوگرم

رده جوانان:

1- پارمیدا محمودیان (گلستان): حرکت یکضرب 65 کیلوگرم، حرکت دوضرب 71 کیلوگرم و مجموع 137 کیلوگرم (سه مدال طلا)

2- فرشته زمانی (اصفهان): حرکت یکضرب 47 کیلوگرم، حرکت دوضرب 60 کیلوگرم و مجموع 107 کیلوگرم (سه مدال نقره)

3- معصومه باباخانی (کرمانشاه): حرکت یکضرب 40 کیلوگرم، حرکت دوضرب 53 کیلوگرم و مجموع 93 کیلوگرم (سه مدال برنز)

رده بزرگسالان:

1- پارمیدا محمودیان (گلستان): حرکت یکضرب 65 کیلوگرم، حرکت دوضرب 71 کیلوگرم و مجموع 137 کیلوگرم (دو مدال طلا و یک نشان نقره دوضرب)

2- مریم زبنق(تهران): حرکت یکضرب 60 کیلوگرم، حرکت دوضرب 75 کیلوگرم و مجموع 135 کیلوگرم (دومدال نقره و یک نشان طلای دوضرب)

3- مارال افشاریان (تهران): حرکت یکضرب 55 کیلوگرم، حرکت دوضرب 71 کیلوگرم و مجموع 126 کیلوگرم (دو مدال برنز دوضرب و مجموع)

دسته 64 کیلوگرم

رده جوانان:

1-فروغ یونسی از بوشهر: حرکت یکضرب 66 کیلوگرم، حرکت دوضرب 86 کیلوگرم و مجموع 152 کیلوگرم

2-یکتاجمالی از اصفهان: حرکت یکضرب 68 کیلوگرم، حرکت دوضرب 71 کیلوگرم و مجموع 139 کیلوگرم

3- سمیرا کمری زاده از کرمانشاه : حرکت یکضرب 40 کیلوگرم(ششم)، حرکت دوضرب 56 کیلوگرم و مجموع 96 کیلوگرم

4-سمانه اسدی از لرستان: در حرکت یکضرب با مهار وزنه 45 کیلوگرم، حرکت دوضرب 50 کیلوگرم و مجموع 95 کیلوگرم

رده بزرگسالان:

1-ابریشم ارجمندخواه از تهران: حرکت یکضرب 72 کیلوگرم ، حرکت دوضرب 90 کیلوگرم و مجموع 162 کیلوگرم

2-مریم زارع از فارس: حرکت یکضرب 70 کیلوگرم ، حرکت دوضرب 85 کیلوگرم و مجموع 155 کیلوگرم

3- فروغ یونسی از بوشهر: حرکت یکضرب 66 کیلوگرم(چهارم)، حرکت دوضرب 86 کیلوگرم و مجموع 152 کیلوگرم

4-یکتا جمالی از اصفهان: حرکت یکضرب 68 کیلوگرم، حرکت دوضرب 71 کیلوگرم و مجموع 139 کیلوگرم

دسته 71 کیلوگرم

رده جوانان:

1-الناز باجلانی از کردستان: حرکت یکضرب 75 کیلوگرم ، حرکت دوضرب 95 کیلوگرم و مجموع 170 کیلوگرم

2-هانیه کرمی از کرمانشاه: حرکت یکضرب 60 کیلوگرم، حرکت دوضرب 70 کیلوگرم و مجموع 130 کیلوگرم

3-فاطمه نصیری از لرستان: حرکت یکضرب 50 کیلوگرم(چهارم)، حرکت دوضرب 60 کیلوگرم(چهارم)و مجموع 110 کیلوگرم

4-الهام شریفی از اصفهان:حرکت یکضرب 52 کیلوگرم، حرکت دوضرب 56 کیلوگرم(ششم) و مجموع 108 کیلوگرم

5-نیوشا مرادی از فارس: حرکت یکضرب 50 کیلوگرم، حرکت دوضرب 58 کیلوگرم و مجموع 108 کیلوگرم

6-نرجس بابایی از تهران: حرکت یکضرب 46 کیلوگرم(ششم)، حرکت دوضرب 62 کیلوگرم و مجموع 108 کیلوگرم(ششم)

رده بزرگسالان:

1-سیده الهام حسینی از لرستان: حرکت یکضرب 78 کیلوگرم، حرکت دوضرب 103 کیلوگرم و مجموع 181 کیلوگرم

2-الناز باجلانی از کردستان: حرکت یکضرب 75 کیلوگرم، حرکت دوضرب 95 کیلوگرم و مجموع 170 کیلوگرم

3-پریسا نورعلی از تهران: حرکت یکضرب 62 کیلوگرم، حرکت دوضرب 82 کیلوگرم و مجموع 144 کیلوگرم

دسته 76 کیلوگرم

رده جوانان:

1- حدیثه حاجی کناری از مازندران: حرکت یکضرب 58 کیلوگرم، حرکت دوضرب 75 کیلوگرم و مجموع 133 کیلوگرم

2-مائده منصوری از خراسان رضوی: حرکت یکضرب 55 کیلوگرم، حرکت دوضرب 65 کیلوگرم و مجموع 120 کیلوگرم

3-نازنین معتمدی از لرستان: حرکت یکضرب 56 کیلوگرم، حرکت دوضرب 61 کیلوگرمو مجموع 117 کیلوگرم

رده بزرگسالان:

1-مرضیه قنبری از خراسان رضوی: حرکت یکضرب 70 کیلوگرم، حرکت دوضرب 90 کیلوگرم و مجموع 160 کیلوگرم

2-شقایق ضیایی از گیلان: حرکت یکضرب 52 کیلوگرم(چهارم)، حرکت دوضرب 76 کیلوگرم و مجموع 128 کیلوگرم

3-زهرا زارعی از اصفهان: حرکت یکضرب 50 کیلوگرم(ششم)، حرکت دوضرب 73 کیلوگرم و مجموع 123 کیلوگرم

4-آرزو زودآشنا از لرستان: حرکت یکضرب 55 کیلوگرم، حرکت دوضرب 65 کیلوگرم(چهارم) و مجموع 120 کیلوگرم

5-نازنین معتمدی از لرستان: حرکت یکضرب 56 کیلوگرم، حرکت دوضرب 61 کیلوگرم(پنجم) و مجموع 117 کیلوگرم

6-پریاجوانمردی از کردستان: حرکت یکضرب 50 کیلوگرم(پنجم)، حرکت دوضرب 58 کیلوگرم (هفتم) و مجموع 108 کیلوگرم

دسته 81 کیلوگرم

رده جوانان:

1-پریا حاجی علی اکبری از همدان:یک ضرب 55 دوضرب، 65 و مجموع 120 کیلوگرم

2-هستی جعفری از کرمانشاه: یک ضرب 55 دوضرب، 65 و مجموع 120 کیلوگرم

3-مبینا عیوضی از آذربایجان شرقی: یک ضرب 45 دوضرب، 50 و مجموع 105 کیلوگرم

رده بزرگسالان:

1-ریحانه توکلی از لرستان:یک ضرب 56 دوضرب، 70 و مجموع 126 کیلوگرم

2-بهناز شریفیان از اصفهان:یک ضرب 58 دوضرب، 64 و مجموع 122 کیلوگرم

3-الهام قیصری از فارس:یک ضرب 55 دوضرب، 61 و مجموع 116 کیلوگرم

دسته 87 کیلوگرم

رده جوانان:

1-نرگس میرزکی از البرز: یک ضرب 61 دوضرب، 65 و مجموع 126 کیلوگرم

2-زینب شیخ حسن از البرز: یک ضرب 55 دوضرب، 66 و مجموع 121 کیلوگرم

3-غزاله احمدیان از سمنان: یک ضرب 45 دوضرب، 55 و مجموع 100 کیلوگرم

رده بزرگسالان:

1-پریسا جهانفکریان از کهگیلویه و بویر احمد: یک ضرب 80 دوضرب، 107 و مجموع 187 کیلوگرم

2-صبا بیات از تهران: یک ضرب 68 دوضرب، 90 و مجموع 158 کیلوگرم

3-نرگس میرزکی از البرز:یک ضرب 61 دوضرب، 65 و مجموع 126 کیلوگرم

دسته 87+ کیلوگرم

رده جوانان:

1-فاطمه رضا نژاد از گلستان: یک ضرب73، دوضرب 90 و مجموع 163 کیلوگرم

2-کوثر تنها از کرمانشاه یک ضرب66، دوضرب 80 و مجموع 146 کیلوگرم

3-نگین ولیان از خراسان رضوی یک ضرب65 ، دوضرب 77 و مجموع 142 کیلوگرم

رده بزرگسالان:

1-فاطمه یوسفی فارس یک ضرب78 ، دوضرب 97 و مجموع 175 کیلوگرم

2-فاطمه رضا نژاد از گلستان: یک ضرب73، دوضرب 90 و مجموع 163 کیلوگرم

3-نگین ولیان از خراسان رضوی یک ضرب65 ، دوضرب 77 و مجموع 142 کیلوگرم

رده بندی تیمی

رده جوانان :

1- کرمانشاه

2-کردستان

3- اصفهان

رده بزرگسالان:

1- لرستان

2-اصفهان

3-تهران

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 31 مرداد 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: shortmessagesystem.ir شناسه مطلب: 267

به "سرانجام مسابقات وزنه برداری بانوان ایران با قهرمانی لرستان و کرمانشاه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سرانجام مسابقات وزنه برداری بانوان ایران با قهرمانی لرستان و کرمانشاه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید