افزایش 24 درصدی سفر با خودرو؛ چرا پایتخت نشین ها تحمل ترافیک را به جایگزین خودرو ترجیح می دهند؟

به گزارش مجله پیامک، خبرنگاران: فرایند استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت در فاصله سال های 95 تا 97 به رغم رشد جمعیت و افزایش تقاضای سفر و جابه جایی در تهران، کاهشی بوده است.

افزایش 24 درصدی سفر با خودرو؛ چرا پایتخت نشین ها تحمل ترافیک را به جایگزین خودرو ترجیح می دهند؟

اگر علاقمند به سفر با بهترین تور کانادا تابستان 99 هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم تور کانادا از تورنتو، مونترال و ابشار نیاگارا دیدن کنید و بهترین تجربه سفر را داشته باشید.

به گزارش مجله پیامک در سال 95 (آخرین سال فعالیت رسمی دوره گذشته مدیریت شهری) میانگین سفرهای روزانه پایتخت نشینان 18 میلیون و 600 هزار سفر بوده و این در حالی است که این آمار در سال 97 به 19 میلیون و 100 هزار سفر افزایش یافته و رشد 3 درصدی داشته است. با وجود اینکه به شکل متعارف و منطقی باید هر سال به دنبال افزایش طول شبکه و ظرفیت حمل و نقل عمومی، بر تعداد مسافران مترو و اتوبوسرانی افزوده شود تا اینکه به مرحله پوشش نیمی از سفرهای روزانه با این ناوگان دست یابیم، اما نه تنها آمار سفرها افزایشی نبوده، بلکه از تعداد آنها نسبت به سرانجام دوره قبلی مدیریت شهری کاسته شده است. در مقابل این سهم تاکسیرانی است که افزایش قابل توجهی داشته و تعدادی از مسافران مترو و اتوبوسرانی را به خود جذب نموده است. به این ترتیب سهم 61 درصدی همه شقوق حمل و نقل عمومی از سفرهای روزانه شهری در سال 95، به 53 درصد در سرانجام سال گذشته رسیده است.

به گزارش جهانی اقتصاد، گزارش های آماری رسمی در شهرداری تهران نشان می دهد تعداد سفرهای اجرا شده با ناوگان حمل و نقل عمومی از 11 میلیون و 300 هزار سفر روزانه در سال 95 به 10 میلیون سفر در سال گذشته رسیده و این یعنی آمار کل سفر با شبکه حمل و نقل عمومی در این مدت 12 درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می دهد حجم سفر با خودروی شخصی نیز یک فرایند افزایشی را طی نموده و از 7 میلیون و 250 هزار سفر روزانه در سال 95 به 8 میلیون و 977 هزار سفر در سال 97 رسیده است. به این ترتیب میزان استفاده از خودروی شخصی در تهران طی حدود سه سال 24 درصد رشد داشته است.همچنین در حالی که در داخل شبکه حمل و نقل عمومی با تعریف ایرانی آن که تاکسی را نیز شامل می شود، آمار کل سفرها 12 درصد کاهش یافته است، اما در عین حال تعداد سفر با تاکسی 10 درصد رشد داشته که سبب شده سهم تاکسی از سفرهای روزانه تهرانی ها از 22 به 32 درصد برسد. بر این اساس در سال 97 روزانه 4 میلیون و 400 هزار سفر در پایتخت با تاکسی انجام می شود.البته درباره علت افزایش اقبال به تاکسی نیز باید به موضوع ارزان بودن سوخت و در نتیجه ارزان بودن کرایه تاکسی در مقایسه با کلان شهرهای جهان اشاره نمود. در تهران به دلیل هزینه پایین سوخت، نرخ کرایه های تاکسی معقول بوده و نسبت به هزینه استفاده از خودروی شخصی، چندان بیشتر نیست. همین موضوع سبب شده تاکسی به عنوان یک مد حمل و نقل عمومی در کشور ما به رسمیت شناخته شود، در حالی که در اغلب کلان شهرهای جهان تاکسی به شکلی که ما از آن استفاده می کنیم، وجود ندارد و یک شقه از حمل و نقل لوکس به شمار می آید.

عمده افت سهم و حجم سفر با شبکه حمل و نقل عمومی از سال سرانجامی دوره قبلی مدیریت شهری تا سال گذشته، خود را در مترو نشان داده است، طوری که سهم مترو از سفرهای روزانه درون شهری از 18 به 10 درصد کاهش یافته است. هر چند ممکن است بخشی از این کاهش قابل توجه، به آمارسازی های دوره گذشته مدیریت شهری و اغراق در آمار مسافران مترو در آن مقطع زمانی باز شود، اما در عین حال کارشناسان بر این باورند که بخشی از این آمار کاملا واقعی و نشات گرفته از کاهش تقاضای سفر با مترو و اتوبوسرانی است. با مبنا قرار دادن آمارهای رسمی موجود در شهرداری تهران، حجم سفر روزانه با مترو از 3 میلیون و 348 هزار سفر در سال 95 به یک میلیون و 910 هزار سفر در سال 97 کاهش یافته است و این یعنی کاهش بیش از 40 درصدی تعداد سفرهای اجرا شده با مترو.سهم اتوبوسرانی از سفرهای روزانه شهفرایندان نیز از 21 درصد در سال 95 به 16 درصد در سال 97 رسیده است که نشات گرفته از ریزش 900 هزار سفر در این شبکه طی سال های مذکور است. به این ترتیب تعداد مسافران اتوبوسرانی از 3 میلیون و 900 هزار به حدود 3 میلیون نفر کاهش یافته است. تغییرات سفرهای اجرا شده در ناوگان اتوبوسرانی نشان می دهد میزان سفرهای روزانه با این ناوگان طی سه سال 23 درصد ریزش داشته است.خلاصه آماری از نبض جابه جایی های درون شهری تهران و شکل سفرهای اجرا شده در پایتخت نشان می دهد در فاصله سال های 95 تا 97 پایتخت نشین ها تحمل ترافیک در بزرگراه ها را به جایگزین وسیله نقلیه شخصی ترجیح داده اند.

به گزارش جهانی اقتصاد، اینکه چرا پایتخت نشینان بر خلاف رفتار شهفرایندان بسیاری از کلان شهرها تحمل ترافیک را به سریع ترین و کم هزینه ترین مد حمل و نقلی یعنی مترو ترجیح می دهند، آن هم در شرایطی که ترافیک از نوع طاقت فرسای آن در معابر شهر جریان دارد، به یک معما تبدیل شده که تحلیل آمارهای موجود می تواند به آن پاسخ دهد. میانگین مدت زمان سفرهای روزانه شهفرایندان تهرانی اعم از تحصیلی، شغلی یا هر انگیزه دیگری، در سال 97 حدود 25 دقیقه و 5 ثانیه محاسبه شده است که این میزان تغییر چندانی نسبت به یکی دو سال قبل از آن نداشته اما میزان وقت کشی و اتلاف وقت تهرانی ها در سفرهای روزانه از 51 درصد نسبت به کل زمان سفر در سال 95 به 55 درصد افزایش یافته است. این آمارها نشان می دهد در سال 95 نیمی از زمان سفر تهرانی ها در ترافیک سپری می شد اما در سال 97 این اتلاف وقت از نصف زمان سفر فراتر رفته است.

تحمل ترافیک طاقت فرسای تهران به جای استفاده از مترو و اتوبوسرانی محصول معیوب شکل عجیبی از توسعه شبکه حمل و نقل ریلی در تهران است. شکل غلطی که در همه سال های گذشته برای توسعه مترو در مدیریت شهری دنبال می شد، این بوده که ساخت خط و ریل را قطب اصلی کار تصور نموده و تامین ناوگان را قطب فرعی تلقی می نموده است. در نتیجه این اصلی و فرعی کردن بی جای دو قطب توسعه مترو، ساخت خطوط در سطح حداقلی برنامه ریزی های شهری دنبال شده؛ اما تعداد قطاری که باید ظرفیت مسافرپذیری این خطوط را بالفعل کند، به لحاظ جابه جایی، فاصله بسیاری تا سطح حداقلی دارد. در حال حاضر متروی تهران هفت خط فعال دارد که پنج خط آن کامل شده و بخش هایی از دو خط دیگر نیز بهره برداری شده است. در طرح توسعه مترو نیز 11 خط جدید پیش بینی شده و این یعنی اکنون حدود نیمی از کل شبکه متروی پایتخت افتتاح شده است. با این حال در سرانجام سال 97 کمتر از 1500 واگن در خطوط در حال بهره برداری فعال بوده است و این در حالی است که حداقل احتیاج مترو به واگن از دوره قبلی مدیریت شهری، 3هزار واگن اعلام شده بود. به این ترتیب محصول معیوب این شیوه اجرای برنامه های توسعه مترو این است که مدت زمان انتظار در ایستگاه ها برای رسیدن قطار در تهران طی دو سه سال اخیر، بیش از دو برابر استاندارد دو دقیقه ای و در حدود پنج تا شش دقیقه بوده است؛ ضمن اینکه سرفاصله حرکت در بعضی از خطوط همین حالا از 10 دقیقه هم بیشتر است. در این میان آمار دقیق از میزان ازدحام داخل واگن ها نیز در اختیار نیست و فقط تصاویر منتشرشده و نیز تجربه شهفرایندان گویای این واقعیت است که مسافران در ساعات پیک با ازدحام شدیدی روبه رو هستند و این دافعه مترو سبب شده که این ناوگان ریلی سریع السیر و پاک برای بعضی از شهفرایندان، یکبار مصرف شود. اگر سرمایه گذاری برای توسعه مترو در ریل صحیح رخ دهد، به این معنا که هر دو قطب توسعه خط و افزایش ناوگان اصلی تلقی و همزمان به آنها پرداخته شود، سهم سفرهای اجرا شده با مترو مانند بسیاری از کلان شهرها در یک فرایند مستمر صعودی قرار خواهد گرفت و در نهایت قله سهم 30 درصدی از سفرهای روزانه تهرانی ها را که در برنامه ریزی های میان مدت شهری هدف گذاری شده است، خواهد پیمود.

پاسخ به معماری ریزش مسافران مترو از این نظر اهمیت دارد که اگر به آن توجه شود، به دو شکل می تواند به اصلاح فرایند اجرای برنامه های حوزه حمل و نقل عمومی منجر شود. شکل اول برطرف اشکال دوره قبلی مدیریت شهری است. متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری نیز همان راهی که مدیران گذشته پیموده اند، به همان شکل دنبال می شود و مدیران کنونی مدام آمارهایی از توسعه خطوط و حجم سرمایه گذاری برای تکمیل شبکه مترو ارائه می دهند، غافل از اینکه این شکل ناقص توسعه در نهایت منجر به افزایش استفاده از ناوگان مترو نخواهد شد؛ کمااینکه آمارها نیز موید همین واقعیت است. از سوی دیگر اگر معمای ریزش مسافران مترو و اتوبوسرانی زیر ذره بین مسوولان قرار بگیرد، سرمایه گذاری در ساخت خطوط مترو بدون بازدهی، می تواند میز مذاکره با دولت را برای دریافت حق پایتخت از بودجه دولت تغییر دهد.با وجود اینکه همین حالا مدیران شهری مرتب از دولت درخواست یاری برای تامین ناوگان می نمایند، اما به نظر می رسد تغییر زبان مذاکره به وسیله ارائه اطلاعات از ریزش مسافران مترو نیز می تواند صورت مساله را برای دولتمردان روشن تر کند. در این صورت دولت آگاه خواهد شد که با وجود حجم عظیم سرمایه گذاری در بخش مترو، نتیجه ای که باید را از بابت کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا و به دنبال آن کاهش هزینه های بهداشت و درمان دریافت نمی کند. برآوردها نشان می دهد با احتساب قیمت روز، تا به امروز 60 هزار میلیارد تومان برای ساخت هفت خط مترو هزینه شده است؛ اما سهم این سرمایه گذاری قابل توجه، به جای پوشش یک سوم سفرهای روزانه شهفرایندان، فقط یک دهم است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 17 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: shortmessagesystem.ir شناسه مطلب: 672

به "افزایش 24 درصدی سفر با خودرو؛ چرا پایتخت نشین ها تحمل ترافیک را به جایگزین خودرو ترجیح می دهند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "افزایش 24 درصدی سفر با خودرو؛ چرا پایتخت نشین ها تحمل ترافیک را به جایگزین خودرو ترجیح می دهند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید